GENEL KULLANIM ŞARTLARI

 

Yayımcı: LPG SYSTEMS, genel merkezi 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANCE) adresinde bulunan, Romans Ticaret ve Şirketler siciline B 335 183 836 sayı ile kayıtlı, 2.124.950 Avro sermayeli anonim şirket.
Tel: +33 (0)4 75 78 69 00

Fax: +33 (0)4 75 42 80 85

Elektronik posta: web@lpgsystems.com (Web servisince teyit ediecek)

Avrupa birliği vergi no: FR 50 33 51 83 836
Registration number pursuant to Article L541-10 of the Environmental Code: FR002165_05SRUY

Yazı işleri sorumlusu ve yayım müdürü: Bay GEE Thierry,

İkamet: KYXAR – 40, Bd de la libération 26100 Romans sur Isère – FRANCE

Tel: +33 (0) 1 77 49 24 50

Grafif tasarım / multimedia gerçekleştirme : LPG SYSTEMS

 

GENEL KULLANIM ŞARTLARI

 

www.endermologie.com web sitesini kullanmadan önce aşağıda açıklanan şartları dikkatle okuyun. Sitenin kullanımı adı geçen şartların kabulü anlamına gelir. Dolayısı ile siteye giren her kullanıcı işbu şartları okuduğunu ve kabul ettiğini hiç bir itirazı olmadan beyan eder ve her durumda aşağıda tanımlanan şartlara uymayı taahhüt eder.

MADDE 1 – TELİF HAKLARI

1.1. www.endermologie.com sitesinin adı, tasarımı, şekli, içeriği (markalar, metinler, renklendirmeler, görseller, fotoğraf ve resimler), genel yapısı ve sunumu ile birlikte yazılım, yazılımların uyumu, kaynak kodlar ve daha genel anlamda sitenin içerdiği tüm bilgi ve belgelerle birlikte bu site için oluşturulan tüm elemanlar LPG SYSTEMS S.A. (sonrasında LPG olarak adlandırılacak) veya şubelerinin mülkiyetindedir ve bunlar lehine kullanım, çoğaltma ve sunma hakları saklıdır.

1.2. Site Fransa’da « Telif Hakları Yasası » ve yurt dışında yazar hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerle korunan bir eser oluşturmaktadır. Eserin yazar haklarından herhangi birinin ihlali, informatik, dosyalar ve özgürlüklerle ilgili 6 Ocak 1978 tarih 78-18 değiştirilmiş Fransız yasasının ihlali halinde öngörülen cezalar saklı kalmak kaydı ile, Telif Hakları yasasının L-331-1 ve sonraki maddeleri uyarınca ceza gerektiren bir suç oluşturmaktadır. Bu Web sitesinin tamamı, metinler, resimler, grafik sunumlar ve/veya sesli-görsel dosyalar -aksi belirtilmedikçe- kanun tarafından korunmaktadır ve ticari veya kamusal amaçla da olsa, destek birimi her ne olursa olsun LPG’den yazılı ön izin alınmadan tamamen veya kısmen kullanılamaz, satılamaz, değiştirilemez, yayımlanamaz, tekrar kullanılamaz, başka yere nakledilemez, işletilemez, sunulamaz ve çoğaltılamaz.
LPG tarafından verilen hızlı ve ön izin ile bu site içinde bulunan bilgilerin çoğaltılması durumunda kaynak ve mülkiyet belirtilmelidir.

1.3. Kullanım amacı her ne olursa olsun, LPG bu siteye girenlerin sitede bulunan doküman ve/veya bilgileri elektronik olarak kopyalamasına ve kağıt üzerine çıktı almasına izin vermez. Telif hakları açısından, her kim olursa olsun hiç kimse, siteye bakma dışında hiçbir hak ve izin sahibi değildir.

1.4. Aksi belirtilmedikçe bu sitedeki isimlendirmeler, logolar, ürünler, markalar ve tüm berilleyici işaretler LPG SYSTEMS şirketinin ve şubelerinin mülkiyetindedir. Özellikle ve bu liste ile sınırlı olmamak kaydı ile LPG SYSTEMS, LPG, ENDERMOLOGIE, ENDERMO, CELLU M6, MOBILIFT M6, HUBER, ERGOLIFT, LIPO M6, LIFT M6, KEYMODULE, ROLL’IN, ROLL’OUT, ROLL’UP, LIPOMASSAGE, LIPOMODELAGE, ENDERMOLIFT ve WELLBOX Fransa’da ve/veya yurtdışında tescilli ve/veya kayıtlı markalardır.
Bu sitede adı geçen sosyal isimlendirmeler, ticari isimler, işaretler, alan adları, logolar, sloganlar, ürünler, markalar ve genel anlamda belirleyici tüm işaretler LPG yazılı ön izni olmadan kullanılamaz.
Diğer taraftan CELLU M6, MOBILIFT, LIFT M6, LIPO M6, WELLBOX ve HUBER cihazları buluş tescil belgeleri ve/veya resim ve modellerle koruma altındadır.

MADDE 2 – SİTEDE VERİLEN BİLGİLER

2.1. Bu site medikal veya paramedikal uygulamalar için tavsiyeler vermek amacında değildir. www.endermologie.com sitesindeki tüm bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. LPG siteden ulaşılan bilgilerin tam ve güncel olduğu garantisini vermez. Bu bilgiler tavsiye amaçlı değildir ve bir profesyonelin görüşünün yerine geçmez.

Bu bilgiler önceden bilgi verilmeksizin her an değiştirilebilir.

2.2. Bu sitede verilen zayıflama, sağlık veya yaşam hijyeni bilgileri sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler sınırlayıcı olarak kabul edilmemelidir.

Bu sitede yer alan bilgiler tıbbı tavsiye, muayene ve daha genel olarak bir hekim tarafından verilen teşhis ve görüşlerin yerini alamaz.

MADDE 3 – LİNKLER – METİN İNKLERİ

3.1. Siteye link verme izni: hiç kimse LPG’nin hızlı ve yazılı ön izni olmaksızın bu siteye link veremez. Her durumda, linkin aktive edilmesi navigatör üzerinde, orijinalinden bağımsız bir pencere açılması ile sağlanır.

3.2. Site tarafından önerilen link aktivasyonu: LPG link verdiği kendi sitelerindekilerden başka web sayfalarına erişimi veren sitelerdeki içerik hakkında sorumluluk kabul etmez. Bu linkler kullanıcılara hizmet amaçlı önerilmektedir. Linklerin aktive edilmesi kararı tamamen site kullanıcılarına aittir.

Her durumda, LPG aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:
– diğer web sayfalarındaki dokümanların içerik ve yayımı;
– Linkin aktive edilmesi ile erişilen web sitelerindeki marka, logo, diğer belirleyici işaret ve resimlerin kullanılması ;
– diğer web siteleri tarafından sağlanan bilgilerin tamlığı ve bütünlüğü
Kullanıcılar ve ziyaretçiler, öğrenebilecekleri özel bilgiler söz konusu olduğunda, haksızlık güveni kötüye kullanma ve genel olarak bireylerin durumunu ve özel hayatını etkileyen uygulamalardan kaçınmalıdırlar.

MADDE 4 – SORUMLULUK

4.1. LPG bu siteye giriş için uygunluğu ve süreyi garanti etmez ve uygunluğundan, silinmesinden, erişim hatasından, bilgilerin kayıt hatasından sorumlu tutulamaz. Bakım, test ve güncelleme yöntemleri, kullanılan prosedürler her ne olursa olsun, her an serbestçe LPG tarafından belirlenir ve uygulanır.
LPG www.endermologie.com. Sitesini erişime açık tutmaya gayret gösterir. Ancak özellikle yasal, teknik veya bakım gibi nedenlerle erişimi geçici veya kalıcı olarak durdurmak zorunda kalabilir.

4.2. LPG, bağlı kuruşları, yöneticileri, çalışanları veya diğer temsilcileri, www.endermologie.com sitesinin kullanımına bağlı olarak herhangi bir kullanıcının uğrayacağı zarar, veri kaybı, Pazar kaybı, müşteri kaybı, gelir azalması gibi doğrudan veya yarı doğrudan maddi ve manevi zararlardan ve genel olarak üresi her ne olursa olsun siteye erişememesi ve hatalı bilgi ve/veya içerik nedeni ile doğacak ticari sorunlardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 5 – KİŞİSEL KARAKTERDEKİ VERİLER

5.1. « İnformatik ve Özgürlükler » yasası olarak adlandırılan informatik, dosyalar ve özgürlüklerle ilgili değiştirilmiş 6 Ocak 1978 tarihli 78-17 sayılı yasaya uygun olarak  www.endermologie.com sitesi —- sayı ile İnformatik ve Özgürlükler Ulusal Komisyonuna beyan edilmiştir. LPG, bu site tarafından alınan bilgilerin (bireysel karakterli) LPG tarafından kayıt altına alındığını ve özellikle işletme, sipariş işlemleri ve ticari amaçlarla kullanılacağını kullanıcılara bildirir. www.endermologie.com sitesi tarafından LPG ürünlerinin internet üzerinden satışı amaçlı olarak alınan bireysel karakterli bilgiler, elektronik posta veya 5.3 maddede verilen adrese mektup ile kullanıcı tarafından aksi talep edilmedikçe, ticari maçlı olarak LPG grup şirketleri tarafından tekrar kullanılabilir. Kullanıcının isteğine bağlı olarak bu bilgiler ticari amaçlı olarak ticari ortak şirketler tarafından da kullanılabilir.

5.2. Kullanıcının site içinde dolaşımını kolaylaştırmak ve takip etmek amacı ile kullanıcıya ait özel hizmetleri iyileştirmek için LPG « tanımlama bilgileri »  üzerinden otomatik olarak bilgileri derleyebilir.

Kullanıcı navigasyon yazılımını parametreleyerek, hard-diskine « tanımlama bilgileri » yerleştirilmesini ret edebilir (internet üzerinden yardım bilgisi alın).

« tanımlama bilgileri » yerleştirilmesini ret ederse, teknik nedenlerle bazı hizmet ve/veya sayfalara erişemeyeceği kullanıcıya bildirilir.

5.3. « İnformatik ve Özgürlükler » yasasına uygun olarak, kullanıcı kendine ait bilgilere erişim, değiştirme, düzeltme ve silme hakkına sahiptir.

Bu şartlar altında, kullanıcı sitedeki « bize ulaşın –contact » tuşu altındaki e-posta ile veya bir mektupla kendisine ait bilgilere erişim ve döküm talep etme hakkına sahiptir.

Talebin mektupla yapılması durumunda kullanıcı mektubunu aşağıdaki adrese göndermelidir : LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANCE)
Bilgilerde hata veya eksiklik varsa, kullanıcı adresi yukarıda verilen servise müracaatla bunların düzeltilmesini, tamamlanmasını veya silinmesini talep edebilir.

MADDE 6 – GEÇERLİ HUKUK-ANLAŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ

6.1. Işbu web sitesi ve kullanımı tek kullanılabilir hukuk olarak Fransız hukukuna bağlıdır. İşbu sitesin bölümleri Fransızca olarak yazılmıştır. Başka dillere çevrilmesi durumunda, anlaşmazlıklar için Fransızca metin geçerlidir.

6.2. Şikayet ve anlaşmazlıklar her zaman dikkatle incelenecektir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, kullanıcı dostane bir çözüm bulunması için aşağıdaki adresten mektupla LPG SYSTEMS şirketine müracaat edebilir : LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANCE) veya webadmin@lpgsystems.com adresine elektronik posta gönderebilir.

Bu web sayfası ile ilgili her türlü anlaşmazlık LPG genel merkezinin bulunduğu bölgede yetkili mahkemelerce görüşülür.

 

TANIMLAMA BİLGİLERİ

 

www.endermologie.com ziyaretiniz sırasında navigasyon bilgileriniz cihazınıza (bigisayar, smartfon, tablet vs.) yerleştirilmiş « tanımlama bilgileri » isimli dosyalara kaydedilebilir

Bu sayfa « tanımlama bilgileri »nin LPG SYSTEMS tarafından kullanımı ve kaynakları hakkında size bilgiler vermektedir..

Bu « tanımlama bilgileri »ler, İnternet sitemiz üzerinde gezinmenizi kolaylaştırmak ve size özel hizmetler sunabilmek amacı ile LPG SYSTEMS veya üçüncü ortak şirketler tarafından geliştirilmiştir.

« Cookie- tanımlama bilgileri » nedir ?

« cookie – tanımlama bilgileri» bazı metin bilgileri içerek küçük bir dosyadır. Navigatörünüz üzerinden ziyaret etmekte olduğunuz site tarafından cihazınıza (bilgisayar, smartfon, tablet … ) yerleştirilir.

Değişik türlerde « tanımlama bilgileri »ler mevcuttur :

Navigasyon için gerekli « Tanımlama bilgileri »

Bu « Tanımlama bilgileri » www.endermologie.com sitemizin iyi çalışması için kaçınılmazdır ve diğer kolaylıklarla beraber güvenli alanlara (hesabınız, sepetiniz) girmenizi sağlarlar. Bu « tanımlama bilgileri »ler olmadan sitemizin normal kullanımı mümkün değildir.

İşlevsel « tanımlama bilgileri »

Bu « tanımlama bilgileri » navigasyonunuzu iyileştirmek için www.endermologie.com sitemizde yapabildiğiniz seçimleri hafızaya kaydeder. Örneğin sitemizi tekrar kullandığınızda sizi tanımamızı, sepetinize koyduğunuz ürünleri kaydetmemizi vs. sağlarlar. .

Performans veya analiz « tanımlama bilgileri »

Bu « tanımlama bilgileri » sitemizin çalışmasını iyileştirmek ve ilgiyi arttırmak amacı ile bilgi edinmek içindir. (giriş istatistikleri, örneğin sitemize giriş sayısı, en çok izlenen sayfalar vs

Reklam amaçlı « tanımlama bilgileri »

Bu « tanımlama bilgileri » navigasyon alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplayarak ilgi duyduğunuz alanlarda size tanıtım bilgileri göndermek amacını taşırlar.

Bu « tanımlama bilgileri » sitemize yaptığınız ziyaretleri, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve ayrıca izlediğiniz linkleri ve sitemiz dışındaki gezintileri de kaydeder.

Genellikle bizim iznimizle üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilirler. Tam olarak listelemek zordur.

Bu « tanımlama bilgileri » dosyalarının yerleştirilmesini ret edebilir ve isteğinize bağlı olarak aktif olmaktan çıkartabilirsiniz. Bu tür « tanımlama bilgileri »nin ret edilmesi intenet sitemizin kullanımını etkilemez ve genel olarak reklamların internet sitemizde yayımını engellemez. .

İnternet sitemize bağlı üçün şahısların uygulamaları ile ilgili « tanımlama bilgileri »

Sitemizdeki bir içerik hakkındaki görüşlerinizi sosyal ağlar üzerinden diğer kişilerle paylaşabilmenizi sağlamak amacı ile üçüncü kaynaklardan gelen uygulamalar sitemize dâhil edilebilirler (örneğin « paylaş » « beğen » vs gibi sosyal ağlarla paylaşma butonları).

Bunları ret edebilir ve aktif olmaktan çıkartabilirsiniz. Aktif olmaktan çıkartmanız sitemizin normal kullanımını engellemez, sadece sosyal ağlarla iletişiminizi durdurur.

Sizleri ilgili sosyal ağlarla temasa geçmeye veya özel hayatı ve kişisel bilgileri koruma politikaları ile ilgili sayfalarına bakmaya davet ediyoruz. Bizim sitemizin sosyal ağların kişisel bilgilerinizi toplamak ve kullanmak ile ilgili kullandıkları yöntemler hakkında bir kontrolü yoktur.

 

« Tanımlama bilgileri » kullanımı nasıl kabul/ret edilir ?

Navigasyonunuzun herhangi bir adında bu « tanımlama bilgileri » kullanımını kabul edebilir veya aktif olmaktan çıkartabilirsiniz.

« Tanımlama bilgileri »nin parametrelenmesi genellikle kendi navigatörünüz üzerinden yapılır (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, vs.). Tanımlama bilgileri »ni her durum için ayrı ayrı kabul veya ret edebilir, dilerseniz tüm kullanımları engelleyebilirsiniz.

Ancak, bu « tanımlama bilgileri » nin parametrelenmesi bunların kullanımının gerekli olduğu bazı servislerimize giriş şartlarınızı değiştirebilir.

Örneğin, navigatörünüz tüm « tanımlama bilgileri »ni ret edecek şekilde konfigüre edilmişse, internet üzerinden satın alımlarınızı gerçekleştiremezsiniz veya bazı işlevlerden faydalanamazsınız.

Her navigatörün konfigürasyonu farklıdır ve kendi yardım menüsünde tanımlanmıştır. Bu sayede « tanımlama bilgileri » anlamında parametreleri nasıl değiştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Aşağıda temel navigatörler için size yardımcı olabilecek bazı yönlendirmeler bulacaksınız:

Microsoft Internet Explorer kullanıyorsanız

– « Outils – Araçlar » butonuna, sonra « Options Internet- İnternet seçimleri» butonuna basın

– « Général – Genel » sekmesinin altında, « Historique de navigation- Navigasyon geçmişi » sekmesinin altında, « Paramètres-Parametreler» üzerine tıklayın

– « Afficher les fichiers – dosyaları göster » butonuna tıklayın.

– Endermologie veya LPG adını içeren « tanımlama bilgileri » dosyalarını seçin ve silin.

– Dosya isimlerini içeren pencereyi kapatın ve OK tuşuna iki kez basarak Internet Explorer’a geri dönün.

Mozilla Firefox kullanıyorsanıx

– « Outils-araçlar » sekmesinden « Options » menüsünü seçin

– « Vie privée –özel hayat » seçin ve « tanımlama bilgilerini göster » üzerine tıklayın

– Endermologie veya LPG adını içeren dosyaları belirleyin.

– Bu dosyaları seçerek silin.

Apple Safari kullanıyorsanız

– « Edition » > « Préférences-tercihler » menüsünü seçin

– « Sécurité – Güvenlik » üzerine tıklayın.

– “Tanımlama bilgilerini göster” üzerine tıklayın.

– Endermologie veya LPG adını içeren tanımlama bilgileri dosyalarını seçin ve « Effacer – sil» veya « Tout effacer-hepsini sil » üzerine tıkayın.

– Tanımlama bilgilerini sildiken sonra, « Terminé – Son » üzerine tıklayın.

Google Chrome kullanıyorsanız

– « Outils – Araçlar » menüsü ikonuna tıklayın. « Options» seçin.

– « Options avancées – ileri tercihler» sekmesine tıklayın ve « Confidentialité – Gizlilik » bölümüne gidin

– « Tanımlama bilgilerini göster » butonuna tıklayın.

– Endermologie veya LPG adını içeren dosyaları belirleyin.

– Bu dosyaları seçerek silin.

– Navigatöre geri dönmek için « Fermer – Kapat » üzerine tıklayın.

Bir yayım profesyoneli tarafından önerilen bir platform üzerinden de tanımlama bilgilerini parametreleyebilirsiniz.

 

Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi için
CNIL sitesi üzerinden tanımlama bilgilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Güncelleme 21/01/2016

 

Tüm hakları saklıdırPrivacy PolicyCookies © LPG SYSTEMS 2023

Choose your Language